Q-SERVICE

Q-SERVICE je sieť profesionálnych nezávislých autoservisov pôsobiacich na Slovensku ako aj v ďalších krajinách Európy. Poslaním siete Q-SERVICE je byť protiváhou značkovým autoservisom. Zákazníkom zaručujeme odbornú opravu ich automobilu použitím najmodernejšieho servisného vybavenia a kvalitných náhradných dielov. Cena je presne stanovená na základe normohodín výrobcu a zákazník tak môže mať dôveru, že cena je férová.

Pravidelnými školeniami sú v sieti Q-SERVICE zabezpečené potrebné znalosti a schopnosti našich pracovníkov. Školení zamestnanci disponujú nie len certifikátmi, ale aj potrebnými skúsenosťami, aby služby, ktoré poskytujú boli vysoko profesionálne.

 

Inter Cars

Inter Cars je najväčší importér a distribútor náhradných dielov pre osobné a nákladné automobily v strednej a východnej Európe. Aktuálne máme viac ako 370 pobočiek v Európe (SK, CZ, PL, HU, RO, HR, SI, LT, LI, UA, EE, BG, IT) Usilujeme o to, aby sme boli považovaní za najlepšiu firmu v automobilovom priemysle, pokiaľ ide o kvalitu tovaru a služby zákazníckeho servisu. Podporujeme rozvoj a zvyšovanie kvality tým, že ponúkame školenia pre autosevisy a prostredníctvom Young HR programu podporujeme proces vzdelávania mladých ľudí v školách, ktoré sa špecializujú na automobilový priemysel.