Čo obsahuje Garancia mobility?

MEDZINÁRODNÚ HOTLINE LINKU 24/7
Poskytneme ti bohaté asistenčné služby vo vybraných krajinách

BEZPLATNÝ PRÍJAZD TECHNIKA
V prípade nepojazdného vozidla ti náš technik ponúkne technickú pomoc

BEZPLATNÉ ODTIAHNUTIE VOZIDLA
Tvoje vozidlo bezplatne odtiahneme do najbližšieho možného servisu

BEZPLATNÉ NÁHRADNÉ VOZIDLO ALEBO UBYTOVANIE *
Ak sa porucha nedá odstrániť do 5 hodín, podľa dohody od nás získaš náhradné vozidlo alebo ubytovanie

* Náhradné vozidlo tej istej kategórie môžeš využívať po dobu opravy až na 6 dní (pokiaľ sa porucha nedá odstrániť v ten istý deň). Poskytnutie náhradného vozidla je podmienené blokáciou peňazí z platobnej karty zákazníka. Vrátením náhradného vozidla bude klientovi blokovaná suma na karte uvoľnená.

 

Aké sú podmienky Garancie mobility?

Ide o bezplatnú prehliadku a kontrolu vozidla v ktoromkoľvek autoservise v období od 1.6. do 15.9. 2024

 

Aká je platnosť Garancie mobility?

Garancia mobility platí od 1.6. do 30.9. 2024, do 5000 km od prehliadky vozidla. Registráciou potvrdíš súhlas s využitím osobných údajov a údajov o vozidle v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov.

 

Čo obsahuje prehliadka v rámci Garancie mobility?

Servisná prehliadka obsahuje kontrolu bŕzd, uloženia, batérie, dobíjania, ventilácie, tesnosti palivovej sústavy, riadenia, tlmenia a pruženia, stavu pneumatík (vrátane rezervy), osvetlenia, stieračov, častí pohonu, náplní a kvapalín, klimatizácie, povinnej výbavy, a i.

Asistenčná služba s garanciou mobility pre zákazníkov Q-SERVICE je obmedzená na:

  • odstránenie závady a spojazdnenie vozidla v prípade neočakávanej technickej závady,
  • spojazdnenie vozidla v prípade neočakávanej technickej poruchy (netýka sa škodových udalostí a opráv po dopravnej nehode).

V prípade dopravnej nehody je nutné postupovať podľa pokynov príslušnej poisťovne a neplatí ponuka služieb poskytovaných zadarmo sieťou Q-SERVICE. Pri asistencii a oprave defektu pneumatiky neposkytujeme odtiahnutie vozidla a náhradné vozidlo. Všetky náklady spojené s opravou si zákazník hradí sám. Príprava vozidla (napr. inšpekčná prehliadka a servis podľa najbližšieho intervalu) a odstránenie zistených závad je hradené podľa platného cenníka.

 

Porucha vozidla – Garancia mobility 2024

Všeobecné podmienky

Za poruchu vozidla považujeme: neočakávanú poruchu komponentov vozidla, ktoré sa pri bežnej technickej kontrole vozidla nedajú odhaliť (porucha motora a prevodovky, mechanická alebo elektrická porucha komponentov súvisiacich s činnosťou týchto systémov, poškodenie hadíc a elektrického vedenia, poškodenie a skrat autobatérie, neočakávaný únik chladiva z motora, porucha brzdového systému, porucha podvozkových komponentov z dôvodu zadretia a ulomenia (poloos, kĺby), zadretie kompresora klimatizácie, porucha emisného systému.

Za poruchu vozidla nepovažujeme: činnosti súvisiace s pravidelnou výmenou dielov (opotrebovanie brzdových kotúčov a segmentov, opotrebovanie tlmičov, opotrebovanie podvozkových dielov, opotrebovanie výfukového systému, opotrebovanie filtrov), nefunkčnosť a únik chladiva z klimatizačného systému, nedostatok pohonných hmôt a prevádzkových náplní, zámena paliva, nedostatok paliva, vybitie akumulátora, únik vzduchu z pneumatík, zlomenie, strata alebo uzamknutie kľúčov vo vozidle, periodické a iné údržby a prehliadky vozidla, osvetlenie vozidla, vandalizmus, nedostatky v povinnej výbave a príslušenstve (napr. absencia rezervného kolesa), zlyhanie alebo porucha prívesu, poškodenie vozidla z dôvodu nehody alebo vplyvom počasia.

Ubytovanie a prenájom vozidla: ubytovanie a prenájom vozidla je možné zabezpečiť v garantovanom čase iba v prípade, že v danej lokalite sa nachádzajú poskytovatelia týchto služieb. U niektorých poskytovateľov služieb v zahraničí je potreba úhrady za službu priamo u poskytovateľa. V tom prípade objednávateľ berie na vedomie, že doklad na úhradu musí byť vystavený na poskytovateľa služby Garancia mobility. Tento doklad sa následne bude refundovať objednávateľovi po návrate do domovskej krajiny poskytovateľom služby Garancia mobility.