Garancia mobility obsahuje:

MEDZINÁRODNÝ HOT LINE 24/7 (asistencia vo vybraných krajinách)
BEZPLATNÝ PRÍJAZD TECHNIKA (v prípade, že je vozidlo nepojazdné)
BEZPLATNÝ ODTAH VOZIDLA (do najbližšieho servisu ak je nepojazdné)
BEZPLATNÉ NÁHRADNÉ VOZIDLO ALEBO UBYTOVANIE (podľa dohody, ak sa porucha nedá odstránit do 5h)

Zaistenie a preplatenie náhradného vozidla tej istej kategórie po dobu opravy až na 6 dní (pokiaľ sa závada nedá v servise odstrániť v ten istý den). Poskytnutie náhradného vozidla je podmienené blokáciou penazí z platobnej karty zákazníka. Vrátením náhradného vozidla bude klientovi blokovaná suma na karte uvoľnená.

Garancia mobility platí:

Prehliadkou vozidla v ktoromkoľvek autoservise Q-SERVICE v období od 1.6. do 15.9. 2018

Platnost garancie mobility:

Od 1.6. do 30.9. 2018 – do 5000 km od prehliadky vozidla. Registráciou súhlasím s využitím osobných údajov a údajov o vozidle v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov.

Prehliadka obsahuje kontrolu:

Bŕzd, Uloženia, Batérie, Dobíjania, Ventilácie, Tesnosti palivovej sústavy, Riadenia, Tlmenia a pruženia, Stavu pneumatík vrátane rezervy, Osvetlenia, Stieracov, Častí pohonu, Náplní a kvapalín, Klimatizácie, Povinnej výbavy,

Asistenčná služba s garanciou mobility pre zákazníkov Q-SERVICE je obmedzená na odstránenie závady a zpojazdnenie vozidla v prípade neočakávanej technickej závady a zpojazdnenie vozidla v prípade neočakávanej technickej poruchy (netýka sa teda škodových udalostí a opráv po dopravnej nehode). V prípade dopravnej nehody je nutné postupovat podla pokynov príslušnej poistovne a neplatí ponuka služieb poskytovaných zadarmo sieťou Q-SERVICE. Pri asistencii a oprave defektu pneumatiky sa neposkytuje odťah vozidla a náhradné vozidlo. Všetky náklady spojené s opravou si zákazník hradí sám. Príprava vozidla (napr. inšpekčná prehliadka a servis podľa najbližšieho intervalu) a odstránenie zistených závad je hradené podľa platného cenníka.